Prijslijst ($)
* Alle prijzen op basis van jaarlicentie / per medewerker per maand en exclusief lokale belastingen. (alleen van toepassing buiten Eurozone)

* Gedurende proefperiode (eerste maand) gratis

* Meer dan 1.000 medewerkers? Neem contact op over speciale prijzen en mogelijkheden.


FREE gratis (1e maand Full gratis)
 • Alle standaard planningsfunctionaliteit. Tot 6 medewerkers
 • Synchronisatie Outlook/Google
 • Locaties en opdrachtgevers
 • Extra planningsdimensie
 • Ziek- en beter melden
 • Verlofkaart
 • Jaaruren systematiek
 • Planningswizard
 • Dienstpatronen
 • Tijdregistratie
 • Controle arbeidstijdenwet
 • Overuren / Compensatie
 • Opdrachten / Projecten
 • Factureren
 • Integraties
 • o.a. AFAS, NMBRS, MCXESS
 • SMS alerts
 • Helpdesk per email (1e maand gratis)
 • Ondersteuning / Inrichting / Advies ($ 450 per dagdeel)
 • 1e maand Full gratis
Aanmelden
FLEX vanaf $1,50 (1e maand gratis)
 • Alle standaard planningsfunctionaliteit. Onbeperkt aantal medewerkers
 • Synchronisatie Outlook/Google (optioneel +$ 0,13)
 • Locaties en opdrachtgevers (optioneel +$ 0,25)
 • Extra planningsdimensie (optioneel +$ 0,25)
 • Ziek- en betermelden (optioneel +$ 0,13)
 • Verlofkaart (optioneel +$ 0,13)
 • Jaarurensystematiek (optioneel +$ 0,13)
 • Planningswizard (optioneel +$ 0,50)
 • Dienstpatronen (optioneel +$ 0,13)
 • Tijdregistratie (optioneel +$ 0,75)
 • Controle arbeidstijdenwet (optioneel +$ 0,75)
 • Overuren / Compensatie (optioneel +$ 0,50)
 • Opdrachten / Projecten (optioneel +$ 0,50)
 • Factureren (optioneel +$ 0,75)
 • Integraties (optioneel +$ 0,50)
 • o.a. AFAS, NMBRS, MCXESS
 • SMS alerts (optioneel +$ 0,30 per sms)
 • Helpdesk per email (gratis)
 • Ondersteuning / Inrichting / Advies ($ 450 per dagdeel)
 • 1e maand Full gratis
Aanmelden
FULL vanaf $2,50 (1e maand gratis)
 • Alle standaard planningsfunctionaliteit. Onbeperkt aantal medewerkers
 • Synchronisatie Outlook/Google
 • Locaties en opdrachtgevers
 • Extra planningsdimensie
 • Ziek- en betermelden
 • Verlofkaart
 • Jaarurensystematiek
 • Planningswizard
 • Dienstpatronen
 • Tijdregistratie
 • Controle arbeidstijdenwet (optioneel +$ 0,75)
 • Overuren / Compensatie (optioneel +$ 0,50)
 • Opdrachten / Projecten (optioneel +$ 0,50)
 • Factureren (optioneel +$ 0,75)
 • Integraties (optioneel +$ 0,50)
 • o.a. AFAS, NMBRS, MCXESS
 • SMS alerts (optioneel +$ 0,30 per sms)
 • Helpdesk per email (gratis)
 • Ondersteuning / Inrichting / Advies ($ 450 per dagdeel)
 • 1e maand gratis
Aanmelden