Ons doel is het leveren van een totaaloplossing om uw personeel zo optimaal mogelijk te benutten door het zo effectief en efficiënt mogelijk te plannen. Wij denken dat dit alleen kan met een hulpmiddel dat aansluit op uw behoeften en het gehele planningsproces volledig ondersteunt. mijnDienstrooster is de oplossing.

Wij zien plannen niet als een eenmalig of periodiek proces maar als een continu doorlopende activiteit waar alle betrokken partijen een rol hebben. Medewerkers hebben behoefte aan inzicht in de planning en hebben wensen omtrent verlof. Klanten willen zekerheid omtrent de bezetting. De planner wil inzicht in de beschikbaarheid van personeel en andere middelen. De administratie wil op de hoogte zijn van de werkelijke inzet van personeel. Door wijzigende omstandigheden blijft het rooster altijd in beweging.

Dit alles vereist een volledig transparant en flexibel proces en bijbehorende hulpmiddellen.

Om dit te kunnen realiseren ontwikkelen wij eenvoudig te gebruiken web-based planningssoftware die breed toepasbaar is. Omdat wij ons realiseren dat het planningsproces complex is en op vele verschillende manieren kan worden ingericht, besteden wij veel aandacht aan het 'customizen' van mijnDienstrooster. Dit kan zowel met behulp van de vele in te stellen opties maar ook met maatwerk dat wij ontwikkelen voor bedrijfsspecifieke planningsproblemen.

MijnDienstrooster is continu in ontwikkeling. Door een actieve betrokkenheid van onze klanten zijn wij in staat om op basis van nieuwe eisen en wensen mijnDienstrooster te verbeteren en aan te vullen met nieuwe functionaliteit. Hierbij bewaken wij wel ons principe dat mijnDienstrooster eenvoudig bruikbaar moet blijven in vele toepassingsgebieden.

Uiteraard doen wij dit alles tegen laagst mogelijke kosten. Dit kunnen wij doen door lage (overhead)kosten, het gebruik van de modernste technieken en een goede samenwerking met onze partners.

Door hoger wordende personeelskosten en een eventuele schaarste aan resources wordt efficiënt en effectief plannen steeds belangrijker. Hierdoor wordt het gebruik van de juiste planningstool nog belangrijker. Van ons kunt u verwachten dan wij volledig meegaan in deze trend.

Door de opkomst van de smartphones en tablets wordt ook plannen een mobiel proces. Iedereen wil continu en overal de planning kunnen raadplegen en eventueel aanpassen. Om dit te ondersteunen werken wij hard aan het verder uitbreiden en verbeteren van onze mobiele mijnDienstrooster versie (m.mijndienstrooster.com)

Een andere ontwikkeling waar wij op gaan inspelen is het actief monitoren en bewaken van de planning. Hiertoe worden hulpmiddelen ontwikkeld die de planner (en eventueel uw klanten of medewerkers) in staat stelt om continu de status, volledig en juistheid van de personeelsbezetting in de gaten te houden en tijdig te kunnen ingrijpen indien dat nodig is.

 

Laatste nieuws

mijnDienstrooster is een product van

 

 

www.ictual.com

  

 

Contact Nederland & Europa


 

Contact Internationaal


 

 

 

Contactformulier