Modules en Opties
Om de functionaliteit van mDr aan te passen aan de behoefte kunnen diverse optionele modules worden gebruikt. Voor informatie over de kosten van deze modules ga naar de prijslijst.
Persoonlijke planningen uit mijnDienstrooster worden periodiek gesynchroniseerd met de Outlook-agenda of de Google agenda. Hiermee zijn alle geplande items in mijnDienstrooster altijd zichtbaar in persoonlijke agend.

Voor de synchronisatie met Google volstaat het éénmalig aanmelden met uw Google-account.

Voor de synchronisatie met Outlook moet extra software (SyncMijnDienstrooster) worden gedownload en geïnstalleerd op uw pc.
Voor het plannen van medewerkers over meerdere vestigingen, gebouwen, ruimtes, wagens etc. biedt deze module alle mogelijkheden. Een onbeperkt aantal locaties kan worden gedefinieerd. Medewerkers kunnen worden gekoppeld aan hun standaard locatie.

Per locatie kunnen controles worden toegevoegd waarmee bijvoorbeeld kan worden voorkomen dat op één locatie te veel medewerkers worden gepland. Per geplande taak of dienst kan een locatie worden toegewezen.

Opdrachtgevers kunnen worden gebruikt om geplande of uitgevoerde taken en diensten te koppelen aan een opdrachtgever of klant. Dit om bijvoorbeeld uitgevoerd werk later te kunnen factureren.
Een opdrachtgever kan meerdere locaties hebben.
De extra planningsdimensie kan gebruikt worden voor het plannen van verschillende objecten zoals, voertuigen, schoolklassen, vergaderruimtes etc..
De workflow voor ziek- en betermelden wordt met deze module volledig geautomatiseerd. Medewerkers melden zich online ziek of beter waarna emails worden verstuurd naar de betreffende managers, planners of personeelszaken.

Bij een ziekmelding wordt dit automatisch in de planning gezet en per dag herhaald totdat de medewerker zich betermeldt.
Portfolio Item

Met de verlofkaart worden alle geplande en/of gewerkte verlofuren en het restant verlof per jaar bijgehouden. De planner en de medewerker hebben altijd een inzicht in de status van de opgebouwde en opgenomen verlofuren.

De vakantiekaart houdt afhankelijk van het type opgebouwd verlof de verloopdatum bij. Na de verloopdatum vervalt het recht op het restant aantal verlofuren.

Naast de verlofuren kunnen ook de tijd-voor-tijd uren en de opgebouwde compensatieuren worden bijgehouden.
Met de jaarurensystematiek module (JUS) worden conform vooraf gedefinieerde regels, de gewerkte uren per jaar bijgehouden. Maandelijks worden de netto gewerkte uren bijgehouden en de +/- uren uitgerekend. Gedurende het plannen in het jaar kunt u als planner eenvoudig rekening houden met de te werken uren per medewerker.
Per jaar en per medewerker zijn de afgesproken jaar- en maanduren vast te leggen.
De Planningswizard biedt diverse mogelijkheden om een deel van het rooster te laten genereren. Om basis van vooraf ingestelde roosterregels, beschikbaarheid van medewerkers, wensen en afwezigheid worden diensten of taken ingepland. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met minimaal benodigde capaciteit en deeltijd.
Ook repeterende dienstpatronen kunnen per medewerker voor een langere tijd worden gepland.
Portfolio Item

Een dienstpatroon is een set van gekoppelde diensten, taken en afwezigheid in een vooraf te definiëren volgorde. Een onbeperkt aantal dienstpatronen kan vooraf worden opgesteld.

Deze dienstpatronen kunnen worden gebruikt bij het maken van planningen zoals bijvoorbeeld ploegendiensten, weekenddiensten of standby diensten.
De module Tijdregistratie biedt medewerkers de mogelijkheid om achteraf de werkelijk gewerkte uren in te voeren. Registratie van gewerkte uren gebeurd op basis van de geplande uren die kunnen worden gecorrigeerd of aangevuld.

Tevens kunnen gereden kilometers en gemaakte kosten worden gedeclareerd.

De door de medewerker gereedgemelde uren worden aangeboden aan de betreffende manager of opdrachtgever die deze uren kan goedkeuren, verbeteren of afkeuren.

Met een uitgebreid overzicht kunnen alle geregistreerde uren worden opgevraagd en worden geëxporteerd naar een Excel-sheet voor bijvoorbeeld de salarisverwerking.
De planning kan vooraf of achteraf worden gecontroleerd op basis van de Nederlandse Arbeidstijdenwet (zie voor een overzicht van de controles Arbeidstijdenwet.

Optioneel kunnen andere controles die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de CAO worden toegevoegd.
Portfolio Item

Automatisch met 1 servicenummer direct de dienstdoende medewerker bellen?
Naast de standaard beschikbare email-alerts kunnen ook alerts worden verstuurd als SMS-bericht naar de medewerkers. Zo kan een medewerker bijvoorbeeld een sms krijgen bij een wijziging in het rooster in de huidige week of 1 uur voor aanvang van een dienst.
Op opdrachten of projecten gewerkte uren, goedgekeurd door de opdrachtgever kunnen met de Factuur wizard worden verwerkt tot klant-en-klare facturen en per email worden verstuurd of afgedrukt. Facturen worden opgeslagen als pdf-bestand.

Ook kunnen facturen handmatig worden opgesteld.

Optioneel kunnen factuurgegevens worden geëxporteerd naar de boekhouding (maatwerk).
De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor mDr in een eigen Cloud omgeving.

Voor meer Informatie neem contact met ons sales team op.
Zij helpen u graag verder.
De mogelijkheid bestaat voor installatie van mDr op een eigen server.

Voor meer Informatie neem contact met ons sales team op.
Zij helpen u graag verder.