Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent
dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Wat verandert er?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt).
Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die
persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de
verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. 

 

 

Ictual/mijnDienstrooster voldoet vanaf 14 maart 2018 aan de eisen die worden gesteld door de AVG

Voor klanten die gebruik maken van de cloud-versie van mijnDienstrooster is onze standaard Verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze is via de onderstaande link te downloaden. Indien u een door ons getekende versie wilt kunt u een email sturen naar info@mijndienstrooster.com

Downloaden

Verwerkersovereenkomst mijnDienstrooster

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op het gebruik van de cloud-versie van mijnDienstrooster

Verwerkersovereenkomst mijnDienstrooster V1.1 februari 2019.pdf

 

GDPR Compliance on AWS

Amazon Web Services fungeert als sub-processor en is tevens volledig AVG (GDPR) compliant.
GDPR_Compliance_on_AWS.pdf

 

SSL-test mijnDienstrooster.com
SSLtest_mijndienstrooster.com_20190109.pdf

 

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming is te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-1-bewustwording-5890

avg_in_een_notendop.pdf

2017-11_stappenplan_avg_online_v2.pdf