Downloads en Handleidingen

Download hier diverse handleidingen, Algemene Voorwaarden, extra software en veel meer.

Download nu de mijnDienstrooster App uit de Google Play Store.

Ontdek het op Google Play
mDr mobiele App
mDr_Mobiel_v2.1

mDr Quickstart voor Beheerders
mDr_NL_Quickstart_v1.1

Een beknopte handleiding voor het gebruik van mDr door Beheerders en Planners
mDr_Beheerder_Handleiding v1.1

Een beknopte handleiding voor het gebruik van mDr voor medewerkers
Medewerkers_Handleiding v1.4

Een beknopte handleiding voor het gebruik van de mobiele versie van mDr
Handleiding Mobiele versie v1.0

Een beknopte handleiding voor het synchroniseren van de mDr Agenda via iCal
Handleiding iCalSync v1.0

Een handleiding voor het Zelfroosteren en Verlof aanvragen door medewerkers
Zelfroosteren Handleiding v1.0

Een handleiding voor het gebruik van de planningswizard, een methode om mDr een deel van het rooster of het gehele rooster te laten genereren
Planningswizard Handleiding v1.2

De handleiding voor het synchroniseren van de planning met MS-Exchange.
Sync Outlook/Exchange Handleiding v2.0

Handleiding voor de facturatie module
Handleiding Facturatie V1.0

Een overzicht van alle controles die worden uitgevoerd door de Arbeidstijdenwet module van mDr
Samenvatting Arbeidstijdenwet mijnDienstrooster v1.0

Handleiding API's/Webservices
Handleiding Webservices V1.2

Meer handleidingen volgen.
Op het gebruik van mDr zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.
o Algemene Voorwaarden Download NL / Download EN
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Ictual/mijnDienstrooster voldoet aan de AVG zoals vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst:
Verwerkersovereenkomst mijnDienstrooster V1.1 februari 2019

Voor meer informatie klik hier

SyncmijnDienstrooster is PC-software (vanaf Windows 7) voor het synchroniseren van uw mDr rooster met uw lokale Outlook Agenda.
meer informatie


Download SyncmijnDienstrooster V1.5.1