Algemene voorwaarden
Op het gebruik van mijnDienstrooster zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing:

o Algemene Voorwaarden Download NL / Download EN

o Verwerkersovereenkomst mijnDienstrooster V1.0 maart 2018 Download of lees hier meer

Tevens zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing:

 

Facturatie en betaling

Facturering vindt jaarlijks voorafgaand aan de licentieperiode plaats. Indien gekozen wordt voor maandelijks vooraf factureren geldt een toeslag van 10% op de standaard licentieprijzen. Indien gekozen wordt voor maandelijks achteraf factureren op basis van werkelijk aantal geplande medewerkers geldt een toeslag van 20% op de standaard licentieplrijzen.

Betaling geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum of uiterlijk voor aanvang van de nieuwe contractperiode, tenzij anders overeengekomen.

Facturen worden alleen per email toegezonden.

Bij het niet tijdig betalen heeft mijnDienstrooster het recht om de toegang tot mijnDienstrooster (tijdelijk) te blokkeren.

 

 

Contracten en wijzigingen

Contracten kunnen worden gewijzigd en/of opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand voor de einddatum van de contractperiode.

Indien niet tijdig opgezegd of gewijzigd, worden contracten stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd.

Het verhogen van het aantal te plannen medewerkers is op elk moment mogelijk. Bij jaarcontracten vindt de verrekening van de extra kosten plaats vanaf de datum van aanpassing. Bij maandcontracten vindt de verrekening plaats vanaf de eerstvolgende maand. Verlaging van het aantal medewerkers is mogelijk vanaf het einde van de contractperiode. Bij maandelijkse contracten met betaling achteraf is verlaging van het aantal medewerkers op elk moment mogelijk.